کتابخانه بیمارستان شهدا

دانشگاه علوم پزشکی قم

گزارش عملکرد کتابخانه بیمارستان شهدا 1400

فایل پی دی اف گزارش عملکرد کتابخانه بیمارستان شهدا 1400

  1. -     فعالیت های آموزشی

همکاری با گروه های آموزشی دانشکده:

به عنوان مسئول آموزش دانشجویی – اساتید  همکاری  با گروه بالینی  زنان، مامایی، پرستاری، جراحی ، ENT همکاری می گردد و رایزنی با دانشکده های تابعه و پاویون  ها صورت می پذیرد و کارگاه های آموزشی بیمارستان در محل کتابخانه انجام می گیرد

 

 

  1. -     رشد مجموعه کتابخانه( خرید و اهدا)

 

چند کتاب لاتین

چند عنوان کتاب فارسی

چند عنوان لوح فشرده

چند عنوان پایان نامه

چند عنوان کتاب الکترونبک

نوع مدرک

تعداد

نحوه تهیه

کتاب لاتین

-

-

کتاب فارسی

59

خرید

لوح فشرده

-

-

پایان نامه

-

-

کتاب الکترونبک

-

-

 

  1. -     ارزیابی مجموعه کتابخانه

وجین چند عنوان

صحافی چند عنوان

نوع فعالیت

تعداد

وجین

20 مورد شناسایی گردید و پس از بررسی در سامانه مشخص گردید که جز مخزن وجین بیمارستان الزهرا است و  از قفسه خارج گردید

صحافی

63 نسخه کتاب (شناسایی موارد فاقد شماره ثبت یا شماره ثبت غلط + تصحیح  شماره ثبت+ چسب + منگنه+ نصب مجدد لیبل و بارکد)

 

  1. -     خدمات بخش های کتابخانه:  امانت ، عضویت و تسویه حساب

 

تعداد عضویت

84

 

 

 

تعداد تسویه حساب

-

 

 

 

تعداد پیگیری دیرکردی های میز امانت

67

 

 

 

تعداد امانت کتاب

267

 

 

  1. -     بخش علم سنجی

ارسال لیست مجلات پیشنهادی به گروههای آموزشی دانشکده

تعیین اعبتار مجلات و بررسی پایگاه های ایندکس کننده آنها برای کابران

راهنمایی در ساخت و ویرایش پروفایل علمی اعضای هیات علمی جدید

آموزش و رفع اشکال اعضای هیات علمی

اصلاح و بارگذاری اطلاعات روزآمد در وب پیج کتابخانه

ارائه گزارش مقالات ارائه شده در سامانه eprint

 

  1. -     بخش مرجع و اطلاع رسانی

 

 

نوع عملکرد

گزارش اجرایی

جستجو و بازیابی مقالات و پایان نامه برای کاربران

انجام گرفت

تهیه استراتژی جستجو برای کاربران

انجام گرفت

ثبت و بررسی فایل پایان نامه ها از نظر مطابقت با شیوه نامه نگارش

-

نمایه سازی پایان نامه

-

جستجو و بازیابی خدمات تحویل مدرک برای کاربران

-

بارگذاری اطلاعات کتابشناختی طرح های تحقیقاتی در پژوهشیار

-

 

 

 

  1. -     بخش مجموعه سازی

 

 

نوع عملکرد

گزارش اجرایی

نیازسنجی تهیه منابع کتابخانه از طریق بررسی طرح درس، منابع بورد تخصصی و درخواست کاربران و احساس نیاز کتابداران کتابخانه

انجام گرفت

انجام پروژه رف خوانی مجموعه کتابخانه

انجام گرفت

شرکت کتابدار در کارگاه های آموزشی

انجام گرفت

تهیه گزارش های مربوط به عملکرد کتابخانه ،پایش عملیاتی، خرید منابع کتابخانه ،میزان مدارک و اعضا، بازدید هیات بورد ، رف خوانی

انجام گرفت

انجام امور روتین کتابخانه:(نصب راهنمای آموزشی ثبت نام در کتابخانه ، نصب راهنمای جستجو در کتابخانه ،نصب راهنمای رده بندی و موضوع بندی کتابها در کتابخانه )

انجام گرفت

 

 

  1. -     سایت

با توجه به این که بستر سایت کتابخانه به طور کامل تغییر پیدا کرد، کلیه امور مربوط به روزآمدسازی سایت انجام گرفت

  1. -     موارد دیگر