کتابخانه بیمارستان شهدا

دانشگاه علوم پزشکی قم

معرفی کتابدار

مسئول کتابخانه: سرکار خانم فاطمه اولاد جلیل

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شرح وظایف

 • آموزش استفاده از منابع موجود در کتابخانه و نحوه جستجو در بانک های اطلاعاتی به مراجعین
 • ارائه سرویس مناسب بخ مراجعین در چارچوب آیین نامه داخلی کتابخانه
 • مطالعه و بررسی احتیاجات مراجعین و انجام فعالیت های مربوط به سفارش و دریافت کتاب
 • سازماندهی کتب بر اساس نظام های طبقه بندی، کاتالوگ نویسی و ثبت مجلات در کاردکس
 • فعالیت لازم در جهت آگاه کردن مراجعین از منابع موجود در کتابخانه و چگونگی استفاده از منابع مختلف
 • همکاری لازم در کلیه طرح های ستادی مرتبط با امور کتابداری و اطلاع رسانی
 • شرکت در کلیه جلسات و برنامه های آموزشی
 • ثبت اطلاعات کتاب های جدید در دفاتر و رایانه
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 • انجام امور مربوط به خرید کتاب از نمایشگاه های کتاب از قبیل تهیه لیست خرید و تهیه کارت خرید، صورتجلسه کتاب و …
 • ارائه سرویس اطلاع رسانی رایانه ای (جستجو در بانک های اطلاعاتی …اینترنت) بر حسب امکانات موجود در آیین نامه های داخلی کتابخانه