کتابخانه بیمارستان شهدا

دانشگاه علوم پزشکی قم

معرفی کتابخانه

 

 

 

کتابخانه مر کز شهدا واقع در طبقه اول در واحد آموزش می باشد که دارای سالن مطالعه،دسترسی به اینترنت و کتابهای پزشکی، زنان، اطفال، نوزادن، بیهوشی، اتاق عمل، پرستاری و مامایی می باشد. امکانات کتابخانه در دسترس کلیه مراجعه کنندگان و دانشجویان پیرا پزشکی و پرستاری مامایی و پرسنل قرار خواهد گرفت.

تعدادکتب موجود در کتابخانه :1685

تعدادکتب پزشکی:500

تعدادکتب پرستاری :300

تعدادکتب مامایی:250

سایر رشته ها :635

تعدادمخزن :1 مخزن

 

رسالت کتابخانه 

ماموریت کتابخانه

تقویت آموزش،پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای

سلامت،از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت

بهره برداری از منابع علمی است.

اساسنامه:

الف)پشتیبانی از اهداف آموزشی ، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران ، استادان ، دانشجویان و سایر کاربران .

ب) به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی درجهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات .

هدف:

تبییین جایگاه ارزشی کتابداری و اطلاع رسانی

ایجادو توسعه کتابخانه الکترونیکی در کتابخانه بیمارستان

تعداد کتاب موجود :1685

تعداد کتب خریداری شده : حدود 120 جلد در زمینه های پرستاری مامایی آزمایشگاه رادیولوژی بیهوشی اتاق عمل

سال تاسیس :1370

شماره شاپکا :IR202120032