کتابخانه بیمارستان شهدا

دانشگاه علوم پزشکی قم

تماس با ما

ساعت کاری کتابخانه: 14-7 شنبه تا پنجشنبه

پست الکترونیکی: centlib@muq.ac.ir

آدرس: قم ،انتهای بلوار توحید .نبش حکمت شمالی مرکز آموزشی درمانی شهدا،  کدپستی: 94544-37179

تلفن  تماس: 02531101141

دورنگار: 31101000-025

دورنگار اتوماسیون: 37702920-025