کتابخانه بیمارستان شهدا

دانشگاه علوم پزشکی قم

لیست اخبار صفحه :1
تعطیلی سالن های مطالعه کتابخانه به منظور جلوگیری از شیوع کرونا در کتابخانه
تعطیلی سالن های مطالعه

تعطیلی سالن های مطالعه کتابخانه به منظور جلوگیری از شیوع کرونا در کتابخانه

قابل توجه استفاده کنندگان گرامی طبق نامه شماره 422238/د سرپرست گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی قم سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی تا اطلاع ثانوی تعطیل است

دسترسی به  FTP در فضای کتابخانه
دسترسی به FTP در فضای کتابخانه

دسترسی به FTP در فضای کتابخانه

دسترسی به تمام متن کتب انگلیسی، مقالات و فیلم های آموزشی از طریق شبکه داخلی دانشگاه در فضای داخلی کتابخانه امسال محقق شده است.

اپلیکیشن پیشگیری از کرونا ویروس

اپلیکیشن پیشگیری از کرونا ویروس

قابل توجه اعضا محترم اپلیکیشن کرونا ویروس توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم ارائه شده است جهت نصب مراجعه کنید به: https://www.muq.ac.ir/index.aspx

در یاد بود روز جهانی بهداشت بار دیگر تلاش های سربازان عرصه سلامت در تمام عرصه ها و رده های کاری را ارج می نهیم و امید داریم با اتکال به خداوند متعال و مدد مردم و سیاستگزان از این بحران به سلامت عبور کنیم.
یاد بود روز جهانی بهداشت

در یاد بود روز جهانی بهداشت بار دیگر تلاش های سربازان عرصه سلامت در تمام عرصه ها و رده های کاری را ارج می نهیم و امید داریم با اتکال به خداوند متعال و مدد مردم و سیاستگزان از این بحران به سلامت عبور کنیم.

روابط عمومی و آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم به مناسبت 18 فروردین و روز جهانی بهداشت پیام داد.

سال جدید مبارک
سال جدید مبارک

سال جدید مبارک

کتابخانه بیمارستان شهدا آغاز سال 99 را خدمت اعضا تبریک عرض می نماید